Для підвищення економічної ефективності вирощування рослинної продукції
аграрії застосовують бакові суміші препаратів. Тому часто в робочому
розчині зустрічається від двох до кількох компонентів. І для того, аби
досягти максимально ефективного результату застосування, треба
дотримуватися правил змішування компонентів робочої суміші.

*Рекомендована послідовність приготування робочих сумішей:*
1. Провести тест на змішування
2. Увімкнути змішувач і наповнити оприскувач на 1/3 чистою водою
3. Дотримуючись норм та регламенту зазначених на етикетках, додаємо
компоненти у правильному порядку.
4. Між додаванням компонентів робимо паузи для якісного розмішування.
5. Перед додаванням наступного компоненту додаємо частину води в
обприскувач.

*Рекомендована послідовність додавання компонентів до обприскувача:*
1. Стабілізатори і кондиціонери води.
2. Препарати на основі гумату калія.
3. Водорозчинні порошки
4. Суспензії та емульсії
5. Водні розчини та водні концентрати
6. Рідкі добрива та регулятори росту

Особливу увагу слід приділяти при змішуванні препаратів на основі міді,
кальцію, та фосетилу алюмінію.

*ВАЖЛИВО!!!*
При роботі з пестицидами слід суворо дотримуватися «Інструкції з охорони
праці під час виконання робіт з пестицидами та агрохімікатами»