Гумінова і фульвова кислота — це похідні органічної речовини. Їх хімічна
формула не визначена повністю, але вплив на рослинний організм вивчений
добре.

* Гумінові кислоти* — це суміш слабких ароматичних та аліфатичних
органічних кислот, що є розчинними у воді за високого рівня рН. Для
переведення в доступну для рослин форму мають бути оброблені при
виробництві лугами і переведені в сольову форму. Найчастіше отримують
гумати калія, амонію, натрія.

*Фульвові кислоти* — це суміш слабких ароматичних та аліфатичних органічних
кислот, що є розчинними у воді не залежно від рівня рН. Отримуються шляхом
додаткової фільтрації суміші гумінових кислот за присутності додаткових
реагентів. Фізично фульвові кислоти більш світлого кольору, ближчі до
жовтого, а гумінові кислоти темні. Фульвові кислоти мають менший розмір
молекул. Різна молекулярна маса та структура пов’язані з різним видом
впливу на рослинний організм, що доведено дослідами протягом багатьох років.

Найбільш багатою речовиною на вміст гумінових та фульвових кислот є
*леонардит*. За рахунок високої концентрації гумінових речовин виробництво
препаратів з леонардиту є економічно доцільним. Продукти, що отримуються з
леонардиту, є висококонцентрованими і вирізняються високою фізіологічною
активністю.

*Продукти, що містять гумінові і фульвові кислоти:*
• посилюють ріст і розвиток кореневої системи, посилюють утворення
кореневих волосків

• підвищують фотосинтетичну активність, посилюють формування хлорофілу

• стимулюють асиміляцію поживних речовин з ґрунту включно азоту, фосфору,
калію і сірки

• підвищують стійкість до стресових факторів та нівелюють їх вплив в разі
застосування постфактум

• збільшують кількість хлоропластів в стромах

• активізують синтез білків

• забезпечують природне хелатування іонів металів та їх перенесення по
організму рослини

Найбільш виражений результат, за висновками багаторічних наукових і
виробничих дослідів, отримувався під час системного застосування даного
виду продуктів і при поєднанні їх з антистресантами іншої природи
походження та препаратами для позакореневого підживлення.

На сайті інтернет-магазину ВПОЛІ можна замовити препарати з вмістом гумату
калію та фульвовою кислотою від різних виробників. Наприклад, фахівці нашої
компанії рекомендують до застосування на посівах основних
сільськогосподарських культур стимулятори росту та антистресанти від
компаній:

*— AgroDynamica* (спільне виробництво Чехії та України ) — ФоліГрін Гумат
(0,3 -0,8 л/га, 1,35 л/т), ФоліГрін Гумат КА (0,6 — 1,0 л/га), ФолГрін
Фульват (0,2 — 0,5 л/га, 1,5 л/т).

*— «WinBRel »* (Турція) — Вікропс Нітро (0,5 -2,0 л/га), Вінкропс Борекс
(0,5 -1,5 л/га), Вінкропс Цинк Пауер (1,0 -1,5 л/га), Вінкропс Гуміасід
(0,5 — 1 л/т, 0,2 — 0,5 л/га), Вінкропс Паудер Гуміасід (0,1 — 0,25 кг/т,
0,05 — 0,1 кг/га), Вінкропс Фульвіасід (0,5 — 1 л/т, 0,2 — 0,5 л/га),
Вінкропс Паудер Фульвіасід (0,1 — 03 кг/т, 0,05 — 0,15 кг/га), Вінкропс
Антистрес (0,5 — 1,0 л/га), Вінкропс Актив (0,5 — 1,5 л/га).

Вищезазначені компанії виробляють антистресанти та добрива, на основі
гуматів і фульвових кислот для продажу на світовому ринку.

Більш детально дізнатися по препаратам можна на нашому сайті тут.