Якісний захист посівів культурних насаджень від рослин-конкурентів —
важливий компонент технології вирощування усіх сільськогосподарських
культур. Використання ґрунтових гербіцидів має важливе значення при
вирощуванні більшості рослин за інтенсивної технології. Однак, існує велика
кількість чинників, які можуть негативно впливати на ефективність дії того
чи іншого препарату. Давайте розглянемо деякі з них:

*1. Історія поля*
В залежності від регіону вирощування, сівозміни та засобів захисту рослин,
які раніше застосовувалися, кожному полю притаманні певні види бур’янів.
Ґрунтові гербіциди будуть ефективні у випадку, коли на полі переважають
однорічні бур’яни.
Для ефективного знищення багаторічних та стримування розвитку деяких
карантинних бур’янів доцільніше використовувати післясходові гербіциди та
бакові суміші препаратів з різним механізмом дії. Крім того, з метою
підвищення контролю багаторічних дводольних у посівах широколистих культур
та багаторічних злакових бур’янів у посівах злакових культур, його слід
проводити ще в попередній культурі сівозміни.

*2. Тип ґрунту*
На ефективність дії гербіцидів у значній мірі впливають тип ґрунту та вміст
у ньому органічних сполук, гранулометричний склад і кислотність. Варто
пам’ятати:
— гумусні, глинисті та мулисті ґрунти зв’язують більшу кількість діючої
речовини препарату;
— на піщаних ґрунтах із низьким вмістом органічних сполук процес
вилуговування гербіцидів швидший;
— чим нижчий показник pH ґрунту, тим швидше розкладається діюча речовина
пестицидів.

*3. Особливості попередньої технології обробітку грунту.*
Надмірна кількість рослинних решток на полі перешкоджає потраплянню
гербіциду на поверхню ґрунту. Залишки екранують поле і поглинають значну
кількість діючої речовини. Саме тому, чим менше рослинних решток на полі
тим кращий контакт препаратів із поверхнею ґрунту і, відповідно, контроль
бур’янів, що проростають.

*4. Пошкодження гербіцидного екрану.*
Усі грунтові гербіциди формують на поверхні поля захисний екран. Цей бар’єр
знищує бур’яни в момент їх проростання. Водночас частина препарату з
ґрунтовою вологою проникає в глибші шари ґрунту, поглинається кореневою
системою бур’янів і поширюється до точок взаємодії.
Без нагальної потреби протягом 20-30 днів після внесення пестициду не
рекомендується проводити міжрядний обробіток грунту, щоб не зруйнувати
захисний екран.

*5. Погодні умови до і після внесення*
Зв’язування з ґрунтовою вологою чи опадами, які випали протягом 15–20 год
після внесення — це головна тактика внесення ґрунтових гербіцидів. Ґрунтова
волога чи опади дозволяють гербіциду проникнути до насіння бур’янів та
подіяти на них у момент проростання. Оптимальними будуть приблизно 1,5 мм
опадів.
В умовах повітряної та ґрунтової засухи потрібно провести заробку гербіциду
на глибину 2–3 см легкими боронами для зв’язування його з ґрунтовою
вологою. Також в посушливих умовах практикують внесення препарату під
передпосівну культивацію на глибину 3–4 см, але це може погіршити
ефективність дії препарату на насіння, яке залишиться на поверхні грунту та
за оптимальних умов почне проростати .
Якщо очікуються сильні дощі, з метою запобігання поверхневого стікання,
рекомендовано відкласти внесення гербіциду або заробити його у грунт.
Крім того, занадто велика кількість вологи негативно впливає на гербіциди.
З водою вони можуть потрапляти в нижні шари ґрунту і в подальшому
вилуговуватися. Також, промивання може пошкодити і культурні насадження.

*До сприятливих погодних умов також відносять:*
— оптимальний температурний режим внесення 10–25 °С.
— вологість повітря — 50 % і більше.
— швидкість вітру — 4–5 м/с (14,4–18 км/год).

*6. Робочий розчин та внесення*
Ефективність дії препаратів багато в чому залежить від правильного підбору
норми виливу, робочих параметрів на розпилювачі для оптимального нанесення
препарату. Варто дотримуватися рекомендованої виробником норми виливу
робочого розчину (для більшості препаратів вона складає 300-350 л/га).
Зменшення рекомендованої норми, може негативно вплинути на ефективність дії.
Швидкість обприскування має також велике значення. Для причіпних
обприскувачів оптимальна швидкість становить 12–14 км/год, для самохідних —
не більше ніж 16 км/год. Висота штанги має бути 50 або 75 см .

*7. Якісна підготовка грунту*
Розмір грудок не повинен перевищувати 2 см у діаметрі, а кількість таких
граничнодопустимих грудок не має бути більшою ніж 20–30 % від загальної
площі. Чим менші грудки, тим кращий контакт гербіциду з поверхнею і,
відповідно, вища ефективність препарату.

Порушення хоча б одного з вище перелічених факторів може значно зменшити
ефективність дії гербіцидів. Так, наприклад, у Вашому конкретному випадку,
коли гербіцид вносився під культивацію в умовах недостатнього зволоження
грунту, скоріш за все, було стримано проростання насіння бур’янів, що
знаходилися на глибинні заробляння гербіциду. А насіння, яке залишилося на
поверхні грунту з порушеним захисним екраном під час культивації, проросло.
Варто звернути увагу й на те, що усі види амброзії є середньочутливими до
діючої речовини прометрин, а тому у боротьбі із нею, ефективнішим буде не
збільшувати норму витрати препарату, а використати інший гербіцид з
відмінним механізмом дії, наприклад *Оскар Преміум*від виробника ALFA Smart
Agro. Синергізм двох діючих речовин гербіциду *Оскар Преміум* забезпечує
тривалий захист культур. Тербутилазин та пропізохлор під час посухи
утворюють більш стійку захисну плівку, ніж інші речовини. Їхній вплив на
бур’яни є незворотнім.