Хотілося б зазначити, що рослини кукурудзи здебільшого схильні до утворення
пасинків.

Сучасні гібриди кукурудзи частіше мають одне стебло. У селекції кукурудза
найбільше відпрацьована у плані утворення одностеблових рослин, а
кущистість окремих генотипів розглядається більше як атавізм та небажана
ознака. Наявність пасинків (особливо в посушливих районах) негативно
впливає на врожай зерна, як і загущення посівів. Оскільки пасинки —
плодоносні органи, вони в збиток головному стеблу витягують із грунту своєю
кореневою системою велику кількість вологи і поживних речовин. Велика
кількість пасинків ускладнює збирання кукурудзи на зерно, збільшуючи
листостеблову масу.

На пасинкування кукурудзи вприває кілька факторів:

1. Найперше, це підвиди кукурудзи, схильніші до кущення: цукрова кукурудза,
розлусна та кремениста. Інші підвиди кукурудзи: зубоподібна,
напівзубоподібна, крохмалиста та воскоподібна — менш схильні до кущення.
Серед зубоподібних, кременистих та розлусних підвидів кущистість частіше
проявляється у багатокачанних генотипів.

2. Основним із факторів, що впливає на кущення рослин кукурудзи, є
гербіциди. Підвищені дози гербіцидів, несвоєчасний обробіток рослин,
генетично зумовлена чутливість деяких батьківських форм кукурудзи до дії
окремих препаратів інколи призводять до пригнічення конуса наростання, що
спричинює посилене кущення рослин кукурудзи. У результаті частина рослин
гине, а інша продукує невеличкі качани, що суттєво зменшує урожай.

3. До абіотичних чинників, що впливають на кущення кукурудзи, належать
забезпеченість рослин вологою та поживними речовинами. Збільшення пасинків,
як правило, спостерігають в умовах розріджених посівів кукурудзи і доброго
забезпечення їх поживними речовинами та вологою. Також кущистість може
проявлятись за наявності стресових факторів на початку вегетації: частіше —
за повернення холодів у травні, рідше — за посухи і високих температур
повітря.

Основними заходами боротьби з проявом кущистості у кукурудзи є правильний
добір асортименту гібридів для виробництва у господарстві з урахуванням
місцевих умов. Слід ретельно дотримувати сортової технології вирощування
гібридів, обережно використовувати неперевірені гербіциди. Слід зазначити,
що прояв кущистості у кукурудзи — небажана ознака у виробництві культури, а
її поява для виробників часто стає неприємною несподіванкою. Проте
дотримання всіх вимог технології вирощування кукурудзи та правильний добір
гібридів допоможуть забезпечити отримання одностеблової рослини в посівах
та уникнути зайвих проблем.