Ґрунтові гербіциди — важливий та вкрай необхідний елемент у технологіях
вирощування сільськогосподарських культур. Втім, щоб конкретний гербіцид
ефективно спрацював, потрібні ледве не ідеальні чинники: нетоксичність для
основної культури, дотримання регламентних умов (норм витрати, строків
обробки, фаз розвитку культури та бур’янів), оптимальні кліматичні умови
(наявність чи відсутність опадів, температурний режим, швидкість вітру)
тощо.
Зокрема, важливим є якість обробітку ґрунту та запас вологи у орному шарі.

З метою підвищення ефективності ґрунтових гербіцидів (у тому числі на
основі ацетохлору), все більше агрономів, при їх внесенні, практикують
додавати до бакової суміші ад’юванти, які виконують наступні *функції:*

– покращення рівномірності покриття площі, що обробляється;
– зменшення кількості утворення дрібних крапель та їх знесення;
– запобігання фотодеградації;
– посилення дії пестицидів на бур’яни, що проростають;
– поліпшення адсорбції гербіцидів у верхніх шарах ґрунту;
– запобігання промивання ґрунтових гербіцидів у нижні шари,
забезпечення його утримання в верхньому шарі (5 см), де проростає більшість
бур’янів;
– попередження руху діючих речовин препарату в зону культурної рослини,
і, як наслідок, зменшення негативного впливу гербіцидів (фітотоксичності)
на культурні рослини, профілактика пошкодження майбутнього врожаю;
– продовження захисного періоду гербіцидів;
– зменшення накопичення залишків пестицидів у продукції.

Варто зазначити, що не всі ад’юванти є однаково ефективними. Більшість
простих ПАР рекомендовані для застосування по вегетації.

Для спільного використання у баковій суміші із грунтовими гербіцидами
рекомендуємо наступні препарати: Альфалип Екстра, Агропав Екстра, Роубек.